Գործողություններ

  • Մեկնարկային աշխատաժողով, 2018թ., դեկտեմբեր 5,6,7 (տեսնել ավելին)
  • Դաշտային այցեր շվեդ փորձագետների հետ
  • Հանդիպումներ թափոնների կառավարման աշխատանքները համակարգող միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի հետ
  • Ծրագրի նախնական զեկույցի քննարկում շահակիրների հետ,  2019թ., դեկտեմբեր 5
  • Ծրագրի փակման միջոցառում և առցանց շնորհանդես