Արդյունքներ

Ծրագրի զեկույց

  • Առկա իրավիճակի վերլուծություն (երկրում կոշտ թափոնների կառավարում)
  • Քաղաքականությունների նույնականացված 48 բացեր
  • Քաղաքականությունների 44 առաջարկ
  • Միջազգային լավագույն փորձ

 

Ներբեռնել զեկույցը հայերեն (PDF)
Ներբեռնել զեկույցը անգլերեն (PDF)