ԵՄ համապատասխանություն

ԵՄ համապատասխանության վերլուծությունը հասանելի կլինի ծրագրի ավարտին՝ սեպտեմբեր ամսին։