Ճանապարհային քարտեզ

Նախագծի արդյունքները հասանելի կլինեն ծրագրի ավարտին՝ սեպտեմբեր ամսին։