Օրենսդրության բացեր

Օրենսդրության բացերի վերլուծությունը հասանելի կլինի ծրագրի ավարտին՝ սեպտեմբեր ամսին։